Výstavba Centra knižničných služieb, Technická univerzita v Košiciach
Domov dôchodcov, Šaľa
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – PROALIA, BARDEJOV

O spoločnosti

Na slovenskom stavebnom trhu pôsobíme od roku 1994 v súlade s našimi zásadami a pravidlami, vďaka ktorým sme úspešne zrealizovali stovky stavebných projektov.

Nespornou a zaslúženou devízou našej spoločnosti je synchronizovaný a stabilný tím odborne zdatných pracovníkov. Ich profesionálne myslenie korešponduje s pravidlami spoločnosti EURO-BUILDING, a.s., zadefinovanými v smerniciach integrovaného manažérskeho systému.

Vývoj systému riadenia v našej spoločnosti má svoju históriu. EURO-BUILDING, a.s získala  ako prvá stavebná spoločnosť na Slovensku už v roku 1998 Certifikát  systému riadenia kvality na výstavbu bytových, priemyselných a občianskych stavieb. V duchu týchto atribútov sa spoločnosť rozvíja viac ako  dve desiatky rokov s dôrazom aj na oblasť ľudských zdrojov, výber pracovníkov s technickým a inovatívnym myslením a schopnosťou vylepšovať aktuálny systém riadenia.

Stratégia našej spoločnosti nie je definovaná vyhranenými druhmi stavieb. Práve naopak. Víta zákazky, ktorých predmetom je tematicky širokospektrálne stavebníctvo, ako sú napríklad novostavby vrátane všetkých technológií, bytové, polyfunkčné a priemyselné objekty. Dodáva  a montuje  aj častí strojnotechnologických , zdravotníckych a iných zariadení. Stavia a rekonštruuje objekty, ako napríklad nemocnice, polikliniky a lekárne, historické budovy s náročnými výmenami nosných a nenosných konštrukcií.  Ďalej realizuje práce umelecko-remeselnej obnovy, reštaurovanie častí objektu z rôznorodých pôvodných materiálov spolu s  kompletnou rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok, nevynímajúc komplikované diela v jadrovej a rozvodnej energetike.

Ďalšou súčasťou nášho portfólia sú stavby s prvkami experimentálnych riešení v zmysle zníženia energetickej náročnosti budov, dodatočného statického zabezpečenia existujúcich železobetónových konštrukcií, novostavby, opravy a rekonštrukcie stavieb v oblasti energetiky . Nemenej významnou oblasťou sú  stavby,  ako napríklad budova pre slovenský energetický dispečing a iné stavby pre  energetiku. Tie sú v porovnaní s ostatným segmentom stavebníctva špecifické a vyplývajú z charakteru už existujúcich i budúcich energetických prevádzok. V priebehu ostatných rokov získali niektoré z uvedených stavieb prestížne ocenenia.

Po vzhliadnutí našej galérie sa presvedčíte, že takýto rôznorodý typový záber v stavebníctve je v súvislosti s jednou stavebnou spoločnosťou na Slovensku skutočne ojedinelý.

Máme radi profesionálne výzvy, inovatívnosť, ako aj nové technológie. No tie so sebou prinášajú počas realizácií aj ťažké chvíle. Vyriešiť ich, vyžaduje kvalitný ľudský potenciál a vášeň pre stavebníctvo. Robíme to však preto, aby sme splnili nielen požiadavky nášho zákazníka, ale predovšetkým,  aby bol s našou prácou nad očakávania spokojný.

Ponúkame Vám galériu našich zrealizovaných stavieb a veríme, že sa Vám budú páčiť. Rovnako, ako nám.

Top