Domov dôchodcov, Šaľa

Prestrihnutie pásky a vzácni hostia nechýbali na slávnostnom otvorení nového Domova dôchodcov v Šali.  Vyrástol v priestoroch bývalej materskej školy. Na zariadenie pre seniorov získalo mesto nenávratný finančný príspevok  z eurofondov. Realizačne sa projektu ujala naša stavebná spoločnosť EURO-BUILDING, a.s.
Pri slávnostnom otvorení primátor Šale Jozef Belický uviedol: „Domov dôchodcov bude slúžiť osemdesiatim klientom. Budú im poskytované nielen ubytovacie, ale najmä sociálne a zdravotné služby, ako aj fyzioterapia, masáže a elektroliečba.“
Vďaka výstavbe domova vzniklo pre seniorov 60 lôžok, 20 je súčasťou opatrovateľskej služby. A to sú už kapacity, ktoré by potrebám okresného mesta mali vyhovovať. Ďalším pozitívom           sú aj pracovné príležitosti, ktoré sa v domove automaticky vytvoria. V zariadení totiž nájde uplatnenie okolo štyridsať zamestnancov.
Dnes je Domov dôchodcov v Šali pripravený s pokorou slúžiť tým, ktorí ho najviac potrebujú a sú na neho odkázaní. 

Top