Výstavba Centra knižničných služieb, Technická univerzita v Košiciach
Domov dôchodcov, Šaľa
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – PROALIA, BARDEJOV

VITAJTE NA WEBE SPOLOČNOSTI EURO BUILDING VENOVANOM NOVOSTAVBÁM

EURO-BUILDING, a.s. už viac ako dve desaťročia stavia a rekonštruuje budovy a objekty po celom Slovensku. Za dobu našej existencie sme zrealizovali stovky projektov rôzneho druhu, medzi nimi aj desiatky novostavieb. Na tejto web stránke nájdete ich výber zahŕňajúci polyfunkčné bytové domy, vzdelávacie inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb a iné. Každá stavba spĺňa najvyššie kvalitatívne kritéria vychádzajúce z našej certifikácie systému riadenia kvality na výstavbu bytových, priemyselných a občianskych stavieb.

V EURO BUILDING vítame zákazky, ktoré sú pre nás výzvou bez ohľadu na druh stavby. Radi využívame pri ich realizácii najmodernejšie technológie a prekonávame očakávania našich zákazníkov, ktorí sú pre nás vždy na prvom mieste. Je to práve kombinácia prístupu, odbornosti a skúseností, ktorá nám už viac ako dvadsať rokov zabezpečuje stabilnú pozíciu na tuzemskom trhu.

Pre viac informácií o stavbách od spoločnosti EURO BUILDING navštívte web eurobuilding.sk kde nájdete širší prehľad realizovaných projektov.

Top